View Single Post
  #3  
Old 11-02-2005, 06:06 PM
Guest
 
Posts: n/a
Default Re: "4 6 3 8 A B K 2 4 A L G M O R 3 Y X 24 89 R P S T O V A L"

Aba (ea) Abba Ba (ge) Gad (dynatos) Exakosioi exekonta ex b aba Teleioseos Ba (christon) Kyrio 'Adith edeethen (Athoth) Gordius.
Reply With Quote